ผจญภัยไขความลับ ตอน ความลับในหอคอย (The Secret Series-The Secret of Spiggy Holes)
แก้วจอมซน
ผจญภัยในบ้านไร่ ตอน ชีวิตใหม่อันแสนสุข (Adventures of the Six Cousins-Six Cousins Again)
นิทานเนปาล
ต้นส้มแสนรัก ภาค1-สำนวนแปลของ สมบัติ เครือทอง (My Sweet Orange Tree)
เด็กหญิงนางฟ้า *วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด*
ปิ๊ปปี้ จอมแก่นแสนซน (Pippi Longstocking)
เด็กห้าคนกับภูตจอมเนรมิต (Five Childeren and It)
ดอกไม้ไกลแดด (Flowers in The Attic)
เจมส์ บอนด์ 007 ตอน เพชฌฆาตพยัคฆ์สาว สายลับรัสเซีย (The Spy Who Loved Me)
เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ (How to bring up your parents)
พระราชาชาวนา (Farmer Giles of Hams)
ลิลิตยวนพ่าย
สามก๊กฉบับวณิพก (2เล่มชุด)
ซ้องกั๋ง (2เล่มชุด)
สองทศวรรษในดงขมิ้น
ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง
ชัยพฤกษ์ ปีที่15ฉบับที่23
ชัยพฤกษ์ ปีที่11ฉบับที่15
วิทยาสาร ปีที่15ฉบัยที่37
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่1
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่15
มิตรครู ปีที่12ฉบับที่23
วิทยาสาร ปีที่16ฉบับที่29
วิทยาสาร ปีที่16ฉบับที่9
มิตรครู ปีที่7ฉบับที่16
มิตรครู ปีที่13ฉบับที่4
ดิฉัน ฉบับที่ 763 (15 ธันวาคม 2551)
นิตยสารคุณหญิง ฉบับ รัชดาภิเษกสมโภช เล่มที่ 86 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2514
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 256 มิถุนายน 2549 60ปีครองราชย์,ปากีสถาน,สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วารสาร กัลยาณมิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2529
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 178 ธันวาคม 2542 เจ็ดสิบสองพรรษารัชกาลที่9
ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่9 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2511 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่10 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2512 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่11 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2513 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่19 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2521 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่22 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2524 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่12 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2514
หกสิบพรรษามหาราช เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก กนช.และประชาชนทั่วไป
นิทรรศการพิเศษ ศิลปภาพเหมือน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทกวีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เทิดพระเกียรติ ๖๐พรรษา ภูมิพลมหาราช
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (The Story of Mahajanaka)
กษัตริย์ชาวไร่ (Farmer Giles of Hams)-รอชำระเงิน order243059-
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
หนังสือชุดตึกดิน (The House of Earth) ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก (3เล่มครบชุด)
อมาญาส์
ละครแห่งชีวิต *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ในเงาพรหม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่