วิมานทลาย
ชีวิตในดงขมิ้น
ทรายจรดฟ้า
มหรสพพื้นบ้าน
แผ่วผ่านธารน้ำไหล
สงครามกับมิตรภาพ รวมบทความวิจารณ์ภาพยนตร์เล่มสอง
เจมส์ บอนด์ 007 ตอน ลูบคมพยัคฆ์ (James Bond 007 - Scorpius)
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) ตอนแรงพยาบาท (A Study in Scarlet)
เจมส์ บอนด์ พยัคร้าย 007 ตอน ดอกไม้แห่งความตาย (Never Send Flowers)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่ 29 ชีวิตของข้าพเจ้า (The Story of my life-Part I) *หนังสือแห่งศตวรรษ*
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่19 ประธานาธิบดีตำแหน่งแห่งอำนาจ (The Presidency : Office of Power)
แค้นนี้ด้วยชีวิต (Love Head)
มัน(ส์)สามหัว
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง
แสนสุข ปีที่1 ฉบับที่3 วันที่ 20 ส.ค. 2514 ปก นัยนา ชีวานันทน์
แสนสุข ปีที่1 ฉบับที่5 วันที่ 3 ก.ย. 2514 ปก อรัญญา นามวงศ์
แชมเปี้ยน สายฝน รายสัปดาห์ ปีที่13 ฉบับที่35 วันอังคาร 16 เม.ย. 2511 ปก เอื้อมเดือน อัษฎา
แดนดารา ปีที่8 ฉบับที่96 ก.ค. 2509 ปก จีรนันทน์ เศวตนันทน์ , เนาวรัตน์ วัชรา
เราลิขิต - บนหลุมศพวาสิฏฐี / ร.จันทพิมพะ
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่10 ประจำวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2512 ปก อภันตรี ประยุทธเสนีย์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่1 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 2511 ปก ศรีมาย ทิพย์มณฑา
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่16 ประจำวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2511 ปก รุ่งทิพย์ ภิญโญ
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่12 ประจำวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2511 ปก ภาวนา ชนะจิต
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่18 ฉบับที่38 ประจำวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 2509 ปก เนาวรัตน์ วัชรา
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่17 ฉบับที่33 ประจำวันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 2509 ปก ปัทมา ดาราพร
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่42 ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. 2508 ปก ปริม ประภาพร
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่14 ฉบับที่48 ประจำวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2506 ปก เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่11 ฉบับที่38 ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2503 ปก ไชยา-สุชีลา-พล
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่18 ฉบับที่21 ประจำวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2510 ปก มิส จาง ไหว่ ไหว
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่18 ฉบับที่5 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2510 ปก สุภาภรณ์ นิลเสรี
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่21 ประจำวันศุกร์ที่ 16 พ.ค. 2512 ปก สุทิศา พัฒนุช
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่26 ประจำวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2511 พิศมัย วิไลศักดิ์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่17 ฉบับที่- ประจำวันศุกร์ที่ -- 2509 พิศมัย วิไลศักดิ์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่31 ประจำวันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2512 ปก สุทิศา พัฒนุช
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่30 ประจำวันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 2512 ปก โขมพัสตร์ อรรถจินดา
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่29 ประจำวันศุกร์ที่ 11 ก.ค. 2512 ปก กนกวรรณ ด่านอุดม
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่24 ประจำวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 2512 ปก สมบัติ - พิศมัย
ระบำราตรี (Night Storm)
กลกามเทพ (Man From The Kimberleys)
แผนกามเทพ (Brief Ecstasy)
ฤทธิ์รัก (Once in Love With Amy)
แสนชัง (Total Surrender)
มนต์ดรุณี (First Lover)
ตะวันแห่งความรัก (Sunshine)
บอดี้การ์ดสาวจอมดื้อ
แจซซ์ คิลคูลเลน ผมรักคุณ (Dazzle)
รักผยอง (Vortex)
ทะเลแห่งความรัก (Ghost of a Chance)
เปลวรักสีทอง (Golden Flames)
ปริศนาอลเวง (A Man to Believe In)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่