หยาดฝน
กุหลาบโรย (The Withering of a Rose)
เหยื่อมายา (CAT\'S PREY)
ชบาโรยที่บ้านไร่
ปลายทางที่สายรุ้ง (A Little Love)
ประชุมพงศาวดารภาคที่77 ประวัติศาสตร์ยูนนานและทางไมตรีกับจีน อนุสรณ์ ขุนเจริญประศาสน์
รายงานการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชเรื่อง รำไทยในศตวรรษที่๒แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พ่อผู้เป็นที่รักของเรา เฉลิมศกสังฆภาพ สุวรรณสมโภชพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปี
ชีวประวัติเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ 93 เจ้าพระยา *หนังสือโดนน้ำ*
ไม้ประดับในเมืองไทย วารสารของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยฉบับพิเศษ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
สมุดภาพ กองทัพบก The Royal Thai Army
อ่านคนจากดวงดาว (Sun Signs)
ความรักของแม่ในวรรณคดี , ตำรายาวิเศษ ตำรายาบางขนาน และตำรายาแก้ขัด
ตำรายุทธศิลป์
ย่ำแดนมังกร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ ธ.ค.11-พ.ย.12
รอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา
สมเด็จฯ / ประยุทธ สิทธิพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี
ช่างทอ ร้อยใจ เทิดไท้ ๗๒ พรรษา
ติโต (Tito)
หนี้แห่งความรัก (2เล่มชุด)
มาลีโรย (2เล่มชุด)
ยอดดรุณี (2เล่มจบ)
รอก่อนที่รัก
เดนคน
ความผิดครั้งแรก
นิกกับพิม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่5
ฤทธีราชินีสาว
รอยยิ้มหมีขาว
เวลาเป็นของมีค่า (Busy Fingers)**หนังสือโดนน้ำ**
ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่
ริมระเบียง *พิมพ์ครั้งแรก*
ซอยใจสบาย
เวลาในขวดแก้ว
ไฟ ของ ประภัสสร เสวิกุล
ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
เมเปิลแดง
เพื่อน ของ ประภัสสร เสวิกุล
เรือกระดาษ
สวนผีเสื้อ / ประภัสสร เสวิกุล
ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ
ไฟเย็น
จักรยานแดงในรั้วสีเขียว
กุหลาบเลือด (Mistress of Devil\'s Manor)
คู่เชยพระราชา (The Fabulous Buckingham)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่