เกร็ดประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้นม.ศ.ต้น-ปลาย ฝึกหัดครู ป.กศ.
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสรุป รวม 18 พระองค์
ครบ๒๐๐ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม พ.ศ.2547
ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๔ หมวดโบราณคดี และ นิพนธ์ของพระอมราภิรักขิต (เกิด)
หนังสือโหราศาสตร์ และ เกร็ดความรู้เบ็ดเตล็ด อนุสรณ์ พ.อ.พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย)
รามเกียรติ์ ตอน นางลอย
รัสปูติน นักบวชเริงโลกีย์ (Rasputin , The Mad Monk of Russia)
แผลเก่า , แสนแสบ *ฉบับมีภาพประกอบจากภาพยนตร์*
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เล่ม 1
สัญญารัก
หนังสือโป๊
สีของหมา *พิมพ์ครั้งแรก*
เทพธิดาท้องทุ่ง
ป.อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน
กรุงเทพฯร.ศ.194
ภาษาไทยกับคนรุ่นใหม่ และรวมกลอนบ่อนศึกษิต -order 249649-
คันฉ่องส่องบุคคลร่วมสมัย *พิมพ์ครั้งแรก*
โลกนาถทีปนี
พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์
เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน *หนังสือรางวัลซีไรต์*
ศรีธนญชัยฉบับมาตรฐาน
หุ่นจอมซ่า (Worzel Gummidge)
มาดามเด๊าบท์ไฟร์ (Madam Doubtfire)
ต้นส้มแสนรัก ภาค1-2 (My Sweet Orange Tree) -2เล่มชุด-
แม่เสือเผด็จศึก
จุมพิตพญามาร (The Kiss of The Devil)
ขวัญใจจอมขวานอัมสโลโปกาส (Nady The Lily)
คนขี่เสือ สำนวนของ ทวีป วรดิลก (He Who Rides a Tiger)
ยิววิปโยค (My Tortured Years)
สุริยานคร (The Naked Sun)
รีเบคกา (Rebecca) -สำนวนของ พิมพา จันทพิมพะ-
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) สำนวน ธนิต ธรรมสุคติ
องค์กรซ่อนเงื่อน (The Firm) *พิมพ์ครั้งแรก*
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) *พิมพ์ครั้งแรก* / สำนวน ธนิต ธรรมสุคติ
เดอะก๊อดฟาเธอร์ เจ้าพ่อมาเฟีย (The Godfather) *สำนวน นายตำรา*
จุมพิตพญามาร (The Kiss of The Devil)
มอญที่เกี่ยวกับไทย อนุสรณ์ คุณหญิงชุติมา สุริยสัตย์
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ
ที่ระลึกพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ
สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ (The Life of The Buddha)
ซีดีรอม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่5 (ฉบับ ทวพ.)
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 เรื่อง บ้านไร่ของไพฑูรย์
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เรื่อง คนดีมีฝีมือ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เรื่อง ยังไม่สายเกินไป
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เรื่อง นักปั้นน้อย
ฆ่าล้างโคตร (Where are The Children)
ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต (Lai Dong Jin)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่