การสืบสวนคดีของนักสืบพราน ชุดแรก เล่มสอง (จบในเล่ม)
ราชาเหรียญทอง (Le Roi de l\'or) -พร้อมเพลงและโน๊ตเพลงประกอบเรื่อง-
เดนคน
ปัทมา วรารักษ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
คู่ชื่น
แดนกันดาร
ปทุมมาศ
รุ่นคนอง *หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์*
ยอดดรุณี (2เล่มจบ)
ชบาเปลือย
เทวีขวัญฟ้า
ขุนพลผายอง
เสือแค้น
มาลีโรย (2เล่มชุด)
ลูกศัตรู
เสือหาญ ไทผาฟ้า *หนังสือโดนน้ำ , ไม่มีปกหลัง*
จอมดาบผู้พนมมือ
หมอผีครองเมือง (The Crucible)
จอมราวี (2เล่มชุด)
ยอดดวงใจ
เพลินจิตต์ฉบับเยาว์ อันดับที่16 พรจากสวรรค์
ชายชาติทหาร (The Soldier) *พิมพ์ครั้งแรก*-order 248361-
พระประวัติ9มหาราช
เลือดเข้าตา
ลีโหง หรือ หลีหง จอมใจจักรพรรดิ
ห้องหมายเลข2 (Flat two)
เปาบุ้นจิ้น ผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม -สำนวน นายหนหวย-
สามก๊ก เล่ม ๑-๔ ครบชุด ฉบับโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ร.ศ.๑๒๔
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มานีมานะ 12 เล่มครบชุด
คนขี่เสือ สำนวนของ ทวีป วรดิลก (He Who Rides a Tiger)
เรื่องธรรมดา
เย็นลมป่า เรื่องจริงของ ชวน หลีกภัย
คุยกับประภาส -พิมพ์ครั้งแรก-
พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม3 *พิมพ์ครั้งแรก เมื่อ 101 ปีก่อน*
วาระสุดท้ายของเซวัสโตโปล (The Last Days of Sevastopol) *พิมพ์ครั้งแรก*
ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
เพื่อนแท้ และ วรรณกรรมเรื่องเอกของโลก *พิมพ์ครั้งแรก*
เพลินจิตต์พิเศษ เล่ม6
ละครโรงใหญ่
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ภาคต้น
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต พ.ศ.2182-order 248346-
ขอรับกระผม (The Beginning and The End)-order 248346-
แดง รวี *พิมพ์ครั้งแรก*-order 248342-
นโปเลียน (3เล่มครบชุด)-order 248338-
ฮันนิบาล (Hannibal) *พิมพ์ครั้งแรก*-order 248337-
ความสุขแห่งชีวิต (The Human Comedy)-order 248336-
ฟ้าสาง ดาวสูญ (The Beginning and The End)-order 248336-
วิชาคงกระพันชาตรี (คู่มือชายชาตรี)-order 248336-
ต้นรักดอกโศก / วัทเตอริง ไฮ้ทส์ (Wuthering Heights)-order 248334-
ชีวิตที่ลอยไป (A Floating Life) + ทางแยกในชีวิต (นิยายเรื่องแรกของ อ.สนิทวงศ์)-od248334-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่