เที่ยวท่องห้องสมุด
ห้องสมุดอลเวง (The Mariah Delany Lending Library Disaster)
บันไดเข้าถึงศิลป
แบบเรียนประถมศึกษา ชุดอ่านภาษาไทย บันไดก้าวหน้า เล่ม1ตอนกลาง เที่ยวรถไฟต้นทาง
ศรีอุปนิษัท คัมภีร์โบราณ5,000ปีที่นำมาใช้แก้ปัญหาปัจจุบันได้ดี
บันไดแห่งความรัก
พยานใบ้ (The Dumb Witness)
แผนสังหารบนรถด่วน / ฆาตกรรมรถไฟVIP (Murder on The Orient Express)
ปัญญาจากจีน
บุกบาดาล (A Journey to The Centre of The Earth) -สำนวนของ บุญเนื่อง-
หลายเรื่องหลายรส หนังสืออนุสรณ์ นายอิสระ เปล่งวานิช
โอลด์ เยลเลอร์ คู่หูสี่ขาผู้สัตย์ซื่อ (Old Yeller)
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา ชีวิตแห่งละคร
สาวิตรี
อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน
นิราศเกาหลี
หนังสืออ่านภาษาไทย เรื่องเทศนาเสือป่า
เงาะป่า
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
ชอง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมประโยคประถมศึกษาตอนปลาย สมบัติผู้ดี หรือ สมบัติของผู้ดี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง หนุ่มชาวนา
บทละครเรื่อง ระเด่นลันได
ประเพณีชอง ประเพณีของบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของแผ่นดินภาคตะวันออก
อารยธรรม ชอง จันทบุรี,อาณาจักรจันทบูร เมืองเพนียด
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม1 (มานี-มานะ) *หนังสือโดนน้ำ*
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม3
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่องลิลิตพระลอ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสืออ่านประกอบมัธยมปีที่1 สังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลาหาเนื้อ
บทอาขยานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6
นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 2 เรื่องบ้านที่น่าอยู่ตอนที่ 2 ชั้นประถมปีที่ 3 *หนังสือดี100เล่มที่เด็กและเยาว
ฉากหนึ่งในชีวิต-order 248121-
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรื่องไร่นาของเรา ชั้นประถมปีที่2
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเล่ม2 ชั้นประถมปีที่2
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเล่ม1ตอน2 ชั้นประถมปีที่1
พลายมลิวัลลิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
จดหมายจางวางหร่ำ
เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ
ทาสประเพนี หรือ ทาสประเพณี พิมพ์ครั้งแรกภาษาวิบัติ,อาจเป็นหนังสือเล่มแรกของสนพ.คลังวิทยา
เกิดวังปารุสก์ 3 เล่มครบชุดสมบูรณ์กว่า-ฉบับสมบูรณ์-ที่จัดพิมพ์ล่าสุด
เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ *พิมพ์ครั้งแรก*
คองเกรสสแห่งเวียนนา
เฟรเดริคมหาราช
คัทรินมหาราชินี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่