บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดินา
แย้มพักตร์ศักดินาแดง
เศรษฐศาสตร์เพื่อมวลชน
ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ-สารท,มรณสติกถา,สุจริตธรรม
ความเป็นอนิจจังของสังคม
อีเลียด (ILIAD) -มหาสงครามกรุงทรอย- *พิมพ์ครั้งแรก*-order 247334-
ปัวโร ตอน มรณะปริศนา (Mrs.Mcginty\'s Dead)
พยานใบ้ (The Dumb Witness)
ฆาตกรรมในวงบริดจ์ (CARDS ON THE TABLE)
คมมีดปริศนา (Over The Edge)
อาทิตย์ลับฟ้า (The Setting Sun)
ละครเรื่อง เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่16มกรา (Night of January 16th)
ยิวเผ่าพันธุ์ทรหด
เพชรตัดเพชร (The Matarese Circle)
คนละทีสองที
รักษาให้ตาย (Fatal Cure)
อำนาจมืด (The Power)
แมรี่ เจน ร้องไห้เมื่อคืนนี้
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่16มกรา (Night of January 16th)
คืนฝั่ง
คิงแรท (King Rat) *สำนวนของ พลอยไพริน*
คิงแร็ท (King Rat) *สำนวนของ สุวิทย์ ขาวปลอด*
King Rat
เด็กหญิงน็อนจัง หรือ เด็กหญิงน็อนจังกับลูกหมาจิ้งจอก (Koppepan wa Kitsune-iro)
เด็กหญิงอีดะ/เก้าอี้กับเด็กหญิงอีดะ (Two Little Girls Called Iida)
กาเหว่าที่บางเพลง
เทวดาฝรั่ง
ดุจนาวากลางมหาสมุทร การต่อสู้และฟันฝ่าของคนหลายชั่วอายุจนมาเป็น หวั่งหลี
ช่อปาริชาต *พิมพ์ครั้งแรก*
นายรำคาญเที่ยวเขมรกับคึกฤทธิ์(ครูอบกับประยูร จรรยาวงษ์ก็ไปด้วย)
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
ที่ระลึกในพิธีเปิดพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เผด็จการรัฐสภา โฉมหน้าการเมืองญี่ปุ่น
ประวัติงานในด้านรัฐสภา ของ พลเอก มังกร พรหมโยธี
เหตุเกิดที่นาแก
รวมปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ
มังรายศาสตร์ หรือ กฎหมายพระเจ้ามังราย
ความฝันของนักอุดมคติ หรือเมืองนิมิตร -พิมพ์ครั้งแรก- *ขายตามสภาพ* -order 247314-
อ่านเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
คลังวรรณคดี ตอนที่๒
คำพิพากษาศาลฎีกา คดีกินป่า
รวมเรื่องเอกของลินยู่ถังเล่ม2
ปาฐกถาเรื่อง ทศพิธราชธรรม โดย ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ (ภาคต้น) พระประวัติและงานสำคัญ
การปฏิวัติของจีน *หนังสือต้องห้าม*
ความคิดของเหมาเจ๋อตุง *หนังสือต้องห้าม*
70วันในคณะละครสัตว์ (Toby Tyler or Ten Weeks With a Circus)
บัลลังก์เลือด (The Prisoner of Zenda + Rupert of Hentzau)
ธิดาแห่งดอกไม้
ผีขี้ขโมย (The Snippety Goblins)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่