วรรณกรรมของแสงทอง เล่ม1 (1.อติรูป 2.อรุโณทัย 3.ขุมความเท็จ 4.หงสาลัย 5.วัตสาตรี)
ส.ค.ส.2524 จากเธอถึงคุณ (ลับเฉพาะผู้ใหญ่)
กัสตูร์บา:ความรัก ความอดทน ความมุ่งมั่น ชีวิตผู้หญิงสามัญผู้ทดลองความจริงเคียงข้างคานธี
นายแพทย์ชิวาโก (Doctor Zhivago)ฉบับมีภาคผนวก
สิ้นสวรรค์ (The Heaven Down)
เต๋าที่เล่าแจ้ง
คืนรัก
เล่าเรื่องมังกร
ช่อฟ้าพิเศษฉบับ กิ่งโพยม
อมตะชีวิตของนักการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี4สมัย
หักเหลี่ยมพระกาฬ
ดวงตาอามาริลลีส (THE EYES OF AMARYLLIS)
แผนพลอยชั่ว (Simple Plan)
ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีโต้ตอบกับ พระสารประเสริฐ
คนเจ้าบทเจ้ากลอน และ เกร็ดนิยายวรรณคดี
สิ้นสวาท (2เล่มชุด)
ขบวนการกู้ชาติลาว ชุด หวัง ไก วือ แห่งภูหมาเฒ่า
กองบินซาตาน เล่ม1-2
เสพสยองลองรัก
ฉะลูกเดียว
ไม่มีคำตอบจากทุ่งไหหิน ตอน2 หลั่งเลือดทาแผ่นดิน
ไม่มีคำตอบจากทุ่งไหหิน ตอน1 นักรบรับจ้าง
ล่าอำมหิต เล่ม1
ทหารรับจ้างเดนตาย (เล่มเดียวจบ)
เพชฌฆาตหน้าตัวเมีย เล่ม4 (เล่มจบ)
ดับรามสูร เล่ม4
ล่าเพชฌฆาต เล่ม3 (เล่มจบ)
พยัคฆ์สาวเค.จี.บี. (3เล่มจบ)
นักฆ่าเริงสวาท เล่ม1
สัญญารัก
หักเหลี่ยมพระกาฬ -order 246554-
ลูกอีสาน *หนังสือรางวัลซีไรท์ , หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* -order 246557-
ความน่าจะเป็น *หนังสือรางวัลซีไรท์* -order 246557-
ใบไม้ที่หายไป *หนังสือรางวัลซีไรต์ , หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน* -order 246557-
ขุนทอง เจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง (หนังสือรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2524) -order 246557-
คำพิพากษา *หนังสือรางวัลซีไรท์* -order 246557-
เวลา *หนังสือรางวัลซีไรต์* -order 246557-
วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (The Development of Thai Buddhist Temple Architecture)
สาราภิรมย์ ที่ระลึกในวันเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์
ก็ผมไม่มีทางเลือกนี่ครับ (2เล่มชุด)
พิษสวาท
ทางรัก (2เล่มชุด)
การค้าสังคโลก รายงานการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย
มหาชาติคำกลอน
ดวงใจ
แลไปข้างหน้า ตอนสอง ภาคมัชฌิมวัย *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ชีวิตและงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่1
สี่ปีในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่