ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่14ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2536
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่13ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2534
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่13ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2535
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่25ฉบับที่12 ประจำเดือน ตุลาคม 2547 2 ศตวรรษแห่งพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเจ
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่25ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2547 ส.ศิวรักษ์ วิจารณ์สงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่25ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2547 โหรพระเจ้าตาก ทำนายดวงพระชะตารัชกาลที่๑
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่23ฉบับที่7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2545 ผู้หญิงกับการเมือง
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่22ฉบับที่12 ประจำเดือน ตุลาคม 2544 สงคราม สยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่22ฉบับที่2 ประจำเดือน ธันวาคม 2543 เบียร์ นะ ไม่ใช่ ฉี่หมา
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่26ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548 แผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระนารายณ์ฯ
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่29ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2551 บทบาทนายทุนจีนในระบบเศรษฐกิจไทยสมัยหลัง 2490
อยุธยา มรดกโลก ภาพสะท้อนจากอดีต (Ayutthaya World Heritage Reflections of the Past)
อยุธยา มรดกโลก ภาพสะท้อนจากอดีต (Ayutthaya World Heritage Reflections of the Past)
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดไร่ขิง
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา
คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๔๙๕ กฎหมายล้มละลาย
ชุมนุมเรื่องสั้นของ พุทธทาสภิกขุ อนุสรณ์ นายสะอาด ชุมมานนท์
วิมณฑาอนุสรณ์ ตำรากับข้าว อนุสรณ์ นางวิมณฑา มณีสุต
หลิวศักดิ์สิทธิ์ (The Cacred Willow)*
คุยกันเรื่องเก่าๆ
คุยกันเรื่องความคิดกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ชุดการ์ตูนผจญภัยตามใจเลือก 2 - จรวดแดง (The Red Rocket)
แผ่นพับ เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง (2ภาษา ไทย-อังกฤษ) อนุสรณ์ นางยู่หงษ์ หงษ์จินตกุล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สูจิบัตร โขนชุด ศึกสุริยาภพ The Khon Episode of battle of Suriyabhob (ไทย-อังกฤษ)
สูจิบัตร โขนชุด มัยราพณ์สะกดทัพ The Khon Episode of Maiyarab the Magician. (ไทย-อังกฤษ)
สูจิบัตร ละคอนนอกเรื่อง แก้วหน้าม้าตอนถวายลูก Lakon Nok Kaew-Na-Ma (ไทย-อังกฤษ)
บทละคอนนอกเรื่อง แก้วหน้าม้าตอนถวายลูก กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่
ประวัติเครื่องดนตรีไทย , ตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พทาย์ และเครื่องสาย อนุสรณ์ หลวงไพเราะเสียงซอ
ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย หนังสืออนุสรณ์ พลเอกประพัทธ์ กุวานนท์
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต คัดจากหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิท หนังสืออนุสรณ์พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พระราชประวัติ+พระธรรมเทศนา พิมพ์ในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ (2เล่มชุด)
เราลิขิตบนหลุมศพวาสิฏฐี *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
รักเร่
ทุติยะวิเศษ
อยู่เย็น...เป็นสุข
โดมทอง
กำไลประดับเพชร
กตัญญูพิศวาส
พู่กลิ่น
จดหมายจากเมืองไทย -หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน/วรรณกรรมแห่งชาติ-
อุทยานเครื่องเทศ
ก่อนชีวินจะสิ้นไฟ
หนังสือที่ระลึก อาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน
ปากกาทอง *หนังสือโดนน้ำ*
น้ำหอม (Das Parfum)
กุหลาบโรย (The Withering of a Rose)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่