สองฝั่งคลอง (2เล่มชุด)
แมงกะพรุนถนัดซ้าย
บ้านนี้มีงาน
ผู้ดี / ดอกไม้สด
คำพิพากษา *หนังสือรางวัลซีไรต์*
เจ้าหญิงไอรีนกับเคอร์ดี (The Princess and Curdie)
นิทานพื้นบ้านไทย
เทพนิยายคลาสสิกเล่ม2 (Imagine That! Fifteen Fantastic Tales)
โมโม่ (MOMO)
โลกของหนูแหวน (ภาคก่อนวัยรุ่น) -หนังสือดี100เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน-
นางสาวโต๊ะโตะ (โทรทัศน์ของโต๊ะโตะจัง) (Totto Channel)
ต้นส้มแสนรัก ภาค1 (My Sweet Orange Tree) -สำนวนของ มัทนี เกษกมล-
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก (Charlotte\'s Web) สำนวนของ คณา คชา
หมีขาว (Ice King) + เจ้าเสื้อลาย (Striped Coat, The Skunk)
เปิดตำนานเขี้ยว+เขี้ยว พี่น้อง ซาทชิ (Saatchi and Saatchi)
กลับจากนรก (Hideaway)
เชอร์ลอค โฮล์มส์ ชุดพิเศษ (Sherlock Holmes: The Exploits of Sherlock Holmes)
เตือนใจ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช -2เล่มชุด- *พิมพ์ครั้งแรก*
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ใครมาจากไหนและคิดอย่างไร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน
อนุสติจาก นครวัด นครธม 650ปี หลังจากที่ไทยตีแตก
พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองของ ส.ศิวรักษ์
การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย
ของดีจากธิเบต
ไม้ซีกงัดไม้ซุง
น้ำเชี่ยวให้ขวางเรือ (เจ้า-ข้าฟ้าเดียวกันเล่ม2)
หกชีวประวัติในทัศนะ ส.ศิวรักษ์
ขบวนการคนหนุ่มสาวในรอบ2ทศวรรษตามทัศนะของ ส.ศิวรักษ์
ศิลปะแห่งการแปล
ทหารกับการเมืองไทย
พระดีที่น่ารู้จัก
พระดีที่น่ารู้จัก
กินน้ำเห็นปลิง
ตามใจผู้เขียน
สรรพสาระ
ช่วงแห่งความคิด
ศิลปแห่งการใช้สมาธิเพื่อการสร้างสรรค์
พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่
เมียจอมยุ่ง (Don\'t Catch Me
พลับพลามาลี *พิมพ์ครั้งแรก*
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมปีที่6
ใจถึงใจ เล่ม2 เมษายน 2535-กันยายน 2536
พระธาตุพนม
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปราสาทพนมรุ้ง
เรื่องเกี่ยวกับประเพณีไทย (เนื่องในเทศกาลตรุษสารท) หนังสืออนุสรณ์ นางเพิ่ม ทวีสิน
การเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย,การเลี้ยงกล้วยไม้ของไต้หวันฯลฯ อนุสรณ์ นางเพิ่ม ทวีสิน
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา การผจญภัยของเดนนิส (The Adventures of Dennis)
สหภาพโซเวียตกับประเทศไม่สังกัดกลุ่ม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่